מיקרוסקופ לבדיקת רכיבי SMT

0vssc600.jpg
מערכת ERSASCOPE