מחוללי חנקן (גנרטורים)

IMT-PN SW.jpg
גנראטור חנקן IMT-PN של Inmatec