מאמר: המשמעות הכלכלית והתהליכית של בדיקות אבטיפוס בהרכבות SMT